UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (2004): Sostenibilitat del desenvolupament andorrà. Document de síntesi

El 4 d’abril de 2003, la Fundació Julià Reig i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un estudi sobre els límits de la sostenibilitat del creixement al Principat d’Andorra.

La recerca s’ha dut a terme com un treball de prospectiva del marc ambiental, social, econòmic i institucional i serveix per analitzar les relacions entre tots aquests elements i les interrelacions futures que generarien entre ells. L’objectiu de la investigació és doble: d’una banda, s’ha dut a terme la recerca d’indicadors que permeten projectar escenaris de futur i s’han dissenyat models en els quals es mostren les interaccions entre les diferents variables que configuren un país i la seva evolució, projectades a mitjà termini. D’altra banda, el segon objectiu ha estat elaborar un document viu, obert i assequible a tots els andorrans que promou espais de debat i en el qual hi ha prou elements d’informació per discutir quin és el model de país que volem per a Andorra.

L’estudi s’ha fet a partir del treball d’un equip multidisciplinari d’investigadors, coordinat per la Càtedra UNESCO en tecnologia, desenvolupament sostenible, desequilibris i canvi global de la UPC, dirigit per Enric Carrera.

Aquest treball, editat l’any 2004, és un estudi sobre diversos futurs possibles per a un país petit com Andorra, tenint en compte les seves tendències evolutives i les seves maneres de sosteniment, sense oblidar a la vegada les tendències evolutives del seu entorn, proper i global.

Amb l’objectiu de fer arribar els resultats d’aquest treball, explicar el mètode utilitzat i mostrar els diferents escenaris de futur, vàrem organitzar un seminari tècnic en el qual vàrem comptar amb l’assistència d’una trentena de persones provinents de tots els àmbits i estaments de la societat andorrana i relacionades o interessades pel tema de la sostenibilitat.

Documents adjunts:

L’estudi ha derivat en la creació, l’any 2007, de l’Observatori de la Sostenibilitat OBSA

www.obsa.org