SALVANS, Martí (2005): Andorra romànica, Andorra vascònica

Andorra Romànica, Andorra Vascònica és un assaig multidisciplinari sobre una part de la història d’Andorra. Comença amb l’anàlisi dels documents de les Concòrdies signades els anys 1162 i 1176 per dos bisbes de la Seu i els homes d’Andorra. Història, antroponímia, demografia i toponímia són, doncs, els pilars essencials d’aquesta primera part sobre l’Andorra Romànica. Però la toponímia d’Andorra ja conté en aquella època molts noms de lloc de tipus bascoide o iberobasc que pertanyen al substrat lingüístic preromà. Arqueogenètica i lingüística històrica són les branques d’investigació que permeten presentar el país abans i durant el neolític, és a dir, l’Andorra Vascònica.

El llibre va ser editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat (2006), sota el patrocini de la Fundació Julià Reig.

Documents adjunts: