JIMÉNEZ, Jesús (2005): Legislació i jurisprudència penal del Principat d’Andorra. 2a edició revisada i actualitzada

Arxiu disponible en format PDF, descarregueu-lo aquí.