BARTUMEU, Isidre (2003): Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra 2a edició revisada i actualitzada

Arxiu disponible en format PDF, descarregueu-lo aquí.