COL·LECCIÓ DE TEXTOS JURÍDICS SET CLAUS

La col·lecció jurídica Set Claus es va crear l’any 1995 i és una iniciativa que assumeix la Fundació Julià Reig, juntament amb Premsa Andorrana S.A., que es regeix per un consell editor format per Isidre Bartumeu Martínez, Antoni López Montanya, Maria Martí Cañellas, Manuel Pujadas, Oriol Ribas Duró i Marc Vila Amigó.

La col·lecció jurídica Set Claus, de textos de dret andorrà, és un recull del marc legal andorrà modern, de dret positiu de tots els àmbits, sense negligir, però, altres fons de dret, com ara la doctrina dels tribunals i dels autors i drets consuetudinaris de dret públic i privat. Com a recull de normes, Set Claus les publica amb les seves modificacions successives, les seves correccions i adaptacions. També aporta una valuosa eina per al lector i usuari d’aquests textos, ja que inclou la confecció d’un índex analític, que figura a la fi d’aquests.

Documents adjunts:

La col·lecció compta amb els volums següents: