CODINA, Olivier (2005): De fer et de laine: économie et société des vallées andorranes de 1575 à 1875

El 9 de març de l’any 2006 va tenir lloc la presentació del llibre De fer et de laine, les vallées andorranes du xvie au xixe siècle, la tesi doctoral d’Olivier Codina, dirigida per Gilbert Larguier, per la Universitat de Perpinyà.

L’autor és Olivier Codina. Doctor en història, treballa a l’àrea de recerca històrica de Patrimoni Cultural d’Andorra. Dins el marc de les seves funcions, participa al programa Homes de Ferro que té per objectiu estudiar la siderúrgia andorrana dins una perspectiva pluridisciplinar.

Aquesta tesi és el resultat de 10 anys de treball d’investigació. S’ocupa d’una part de la història d’Andorra prou llarga, 4 segles, que no ha estat treballada amb anterioritat amb tota la profunditat i amb el rigor necessari. L’autor s’ha endinsat en multitud de documents fins ara desconeguts. Així, la seva aportació ha contribuït a omplir un buit que fa molt més entenedors tots els processos econòmics i socials que varen viure els nostres avantpassats.

Aquesta tesi posa en evidència que, contràriament al que es creia, l’Andorra de finals de l’edat mitjana no era estàtica sinó que s’adaptà als canvis constants, tant polítics com socials, que es produïen en les comunitats veïnes. Aquests canvis fan referència a l’organització de la família, de la societat, les institucions i també a les diferents formes d’explotació en constant evolució. La forta economia ramadera del moment va propiciar la formació d’una oligarquia que va saber utilitzar les possibilitats que li oferia una economia d’alta muntanya per potenciar un comerç actiu transfronterer i, més tard, llançar-se al desenvolupament de la siderúrgia a Andorra.

Sumari