Objecte

La Fundació Julià Reig té per objecte, amb caràcter general, les funcions següents:

  • Impulsar, aglutinar, coordinar i cooperar en iniciatives i projectes a llarg termini, amb l’aportació del suport, la gestió i els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
  • Identificar mancances i proposar accions, cercar recursos i gestionar projectes per atenuar-les.
  • Potenciar el paper catalitzador de la Fundació al si de la societat andorrana i convertir-la en una institució de referència i d’intercanvi per a l’impuls de les seves finalitats.
  • Col·laborar amb altres institucions i iniciatives de finalitats coincidents, com a impulsora, gestora o organitzadora.
  • Promoure entre els col·laboradors de les empreses del Grup Reig, d’aquí i de fora, els valors propis de la Fundació i les seves finalitats.