BARTUMEU, Isidre (2003): Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra 2a edició revisada i actualitzada

Fichier disponible en format PDF, télécharger ici.