Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Enquesta Mundial de Valors

L’enquesta mundial de valors és un projecte internacional d’investigació social que es realitza des de l’any 1981 en diferents països per estudiar els valors de la població, com canvien i el seu impacte social i polític. La World Values Survey és una iniciativa del Dr. Donald Inglehart, catedràtic d’economia de la Universitat americana de Michigan. El treball a Andorra s’ha dut a terme des del Centre de recerca sociològica d’Andorra (CRES) que depèn de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). La Fundació Julià Reig ha col·laborat en el finançament per a la seva realització.

El 2018 ha estat la 7a edició, la 2a per Andorra (l’anterior es va realitzar el 2006).

Els resultats en permeten:

  • provar la hipòtesi que els canvis econòmics i tecnològics estan transformant els valors bàsics de la societat.
  • comparar l’evolució dels valors socials d’Andorra amb l’enquesta del 2006.
  • comparar l’evolució dels valors socials d’Andorra amb la resta dels països del món.

Per realitzar el treball s’han enquestat 1.000 persones de cada país, amb un qüestionari i entrevistes personals. L’enquesta inclou preguntes sobre la família, gènere, economia, corrupció, medi ambient, religió, migració, participació política…

https://www.youtube.com/watch?v=AiIpymGeGoo

https://www.andorradifusio.ad/noticies/ciutadania-considera-familia-mes-important-desconfia

https://www.worldvaluessurvey.org

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram