BARTUMEU, Isidre (2003): Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra 2a edició revisada i actualitzada

File available in PDF format, download it here.