Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

MATA, Magda
Dones invisibles d'Andorra
(Mujeres invisibles)

L’estudi busca aprofundir sobre la situació actual de la dona a Andorra per tal d’identificar les qüestions socials i la seva dimensió, quins són els recursos disponibles per la seva atenció i reflexionar sobre les possibles mesures que s’han d’adoptar per millorar la seva situació.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram