Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

MATA, Magda (2020):
Dones invisibles d'Andorra

L’estudi busca aprofundir sobre la situació actual de la dona a Andorra amb l’objectiu d’identificar les qüestions socials i la seva dimensió, quins són els recursos disponibles per a la seva atenció i reflexionar sobre les possibles mesures que s’han dadaptar per a millorar la seva situació.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram