Dones invisibles d’Andorra

L’estudi vol aprofundir sobre la situació actual de la dona a Andorra a fi d’identificar la problemàtica social i la seva dimensió, quins són els recursos disponibles per a la seva atenció i reflexionar sobre quines poden ser les mesures que cal emprendre per millorar la seva situació.

Dones Invisibles